Aktualizacja - Sierpień 2022

Zezwolenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskie dot. zezwolenia Fundacji „Solankowe Tarasy” na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobym w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Seniora Solankowe Tarasy” z dnia 18.07.2022 r. – pobierz.